Logo
menu kruis

Energiecentrum De Bilt ondertekenaar van Bilts Energie Akkoord

25/08/2016

In de trouwzaal van Jagtlust ondertekenden donderdag 25 augustus de gemeente De Bilt en vijftien Biltse bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten het Bilts Energie Akkoord. In  deze intentieovereenkomst geven de ondertekenaars aan zich in te zetten om in 2030 de gemeente De Bilt energieneutraal te laten zijn.

Energieneutraal willen zeggen dat er in De Bilt evenveel energie opgewekt wordt als er verbruikt wordt. Samen met meer dan 15 belangrijke Biltse partners (bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten) is deze ambitie vandaag bekrachtigd door de ondertekening van een intentieovereenkomst, het Bilts Energie Akkoord.

Ter voorbereiding op het energieakkoord zijn onder leiding van burgemeester Gerritsen in twee bijeenkomsten de mogelijkheden verkend om deze ambitie te realiseren. Alle partners zijn het er over eens dat er flink moet worden aangepakt maar dat er volop mogelijkheden zijn om energie te besparen en groene energie op te wekken.

 

Ondertekening Ernergieakkoord De Bilt HLP 1770 HLP images Hans Lebbe 25 augustus 2016