Logo
menu kruis

Het Energiecentrum De Bilt

Energiecentrum De Bilt is een samenwerking van ervaren lokale onafhankelijke energieadviseurs en regionale bedrijven die gespecialiseerd zijn het verduurzamen van woningen en bedrijven.

Wat wij doen

Wij ontzorgen eigenaren van onroerend goed die hun pand willen verduurzamen. Wij richten ons  met name op woningen en bedrijven waarvan de eigenaren duurzame ambities hebben die vanwege de complexiteit een integrale en professionele aanpak vereisen. Dit kan variëren van een eenvoudige energiebesparende maatregel tot en met een complete Nul-op-de-meter renovatie.

Ontstaan

Energiecentrum De Bilt is begin 2016 ontstaan vanuit de marktbehoefte om een energieloket te realiseren waar mensen terecht kunnen voor advies en uitvoering.  Hiervoor moest de capaciteit van lokale duurzame aanbieders gebundeld worden en het kennisniveau te vergroot. Er is aansluiting gezocht bij de stichting regionale energiecentra Nederland die onder verschillende namen al diverse lokale kenniscentra heeft opgezet.

Bilts Energieakkoord

Energiecentrum De Bilt is lid van het Bilts Energieberaad en mede ondertekenaar van het Bilts Energieakkoord van 25 augustus 2016. Hierin zijn de plannen vastgelegd hoe de verduurzaming van  woningen en bedrijven versneld kunnen worden aangepakt om te komen tot een energie neutrale gemeente in 2030.