Logo
menu kruis

Werkwijze

Energiearchitect voor opname

Voor een eerste inschatting van de wensen en mogelijkheden schakelen wij meestel eerst een van onze Energiearchitecten in. Deze Energiearchitecten zijn ontstaan vanuit de behoefte in de markt voor nieuw soort energieadviseurs. Deze ‘’energiearchitecten’’ zijn breed en ervaren. Ze zijn vooral gericht op persoonlijk advies en minder op labelinformatie dan traditionele EPA adviseurs. Ze gaan uit van de wensen van de klant in combinatie met de mogelijkheden van het huis (of bedrijf) en nemen verbouwingskansen mee. Ze adviseren besparingsmaatregelen en zijn gericht op haalbaarheid en uitvoering. Indien door de klant gewenst kan men ook met offertes of oplevering begeleiden.

 

Verduurzamingsaanpak

Wij gaan in onze integrale verduurzamingsaanpak altijd uit van de trias energetica, de algemeen geaccepteerde drie stappenstrategie om een woning energiezuinig te maken.Wij interpreteren deze 3 stappenstrategie in onze aanpak op de volgende wijze:

Hiervoor is een goede thermische prestatie van de uw woning essentieel. Denk hierbij goede  isolatie (bodem, vloer, muur, zolder), HR++ glas, kozijnen en kierdichting. Met name isolatie is interessant omdat de investering relatief laag is en het effect zeer groot. De kosten van deze eerste stap moeten in verhouding staat tot uw persoonlijke duurzame ambities, financiële mogelijkheden en de technische vervolgstappen die nog genomen kunnen worden.

 

Prioriteit hierbij is het verminderen van de gasbehoefte. Gebruik lucht, wind ,water en zon. De warmtepomp is de meest cruciale optie in deze stap. Daarnaast zijn andere oplossingen als zonnepanelen (PV) en zonnecollectoren te overwegen. Kleine windturbines zijn nog te duur.

 

Installeer het hoogst haalbare rendement voor het resterende noodzakelijke verbruik van elektriciteit en gas. Koop zo groen mogelijk in voor de resterende Elektriciteitsbehoefte.

 

 

ONZE AANPAK IN FASEN

1 Inventarisatie

De eerste stap is kennismaking en inventarisatie van wensen, behoeften, mogelijkheden en ambities. De vervolgstappen worden hier bepaald. Wat voor advies is nodig? Welke adviseur of bedrijf past het beste bij de behoefte van de klant?

 

2 Energieadvies

Wij bieden verschillende vormen van energieadvies.

 

Energieadviesgesprek

In het energieadviesgesprek zal een (bouwkundig)energieadviseur bij u langskomen om uw woning op essentiële punten te inspecteren en met u in grote lijnen de technische mogelijkheden te bespreken, met daarbij al een grove indicatie van de kosten. Na dit gesprek van ongeveer een uur heb u meestal al veel inzicht gekregen in de mogelijkheden en worden eventuele vervolgstappen besproken

 

Energieadvies ( incl. rapportage)

Indien wordt gekozen voor een energieadvies (incl. rapportage) zal de opname gedetailleerder zijn en worden de constateringen en adviezen vastgelegd. Dit energieadvies is diepgaander dan het energiedvies en heeft een vrije vorm. U kunt namelijk samen met de adviseur bepalen waar de nadruk van het advies moet liggen.

 

Maatwerkadvies

Indien U kiest voor een EPA W Maatwerkadvies (conform de BRL9500) dan is het voordeel dat er veel wordt opgemeten en conform de regels wordt vastgelegd. Het nadeel daarvan is dat er minder ruimte is voor persoonlijke wensen en de praktische uitvoeringsrichtingen. Een combinatie van de twee voorgaande adviezen is uiteraard mogelijk maar is meestal duurder.

 

NOM advies

Een NOM (nul op de meter) advies is het meest complexe advies. Het geeft de stappen aan die nodig zijn om uw woning energieneutraal te maken. Over het algemeen is dit een kostbare verbouwing (vanaf ca. € 30.000,00 en veel meer). Dit uitgebreide advies wordt geleverd met rapport, berekeningen en prestatiegarantie.

Afhankelijk van de behoefte kunnen aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd om het energieadvies (of de uitvoering) te ondersteunen, bijvoorbeeld een Infrarood wamtescan om warmtelekken te detecteren of een blowerdoortest om de kierdichting van de woning te testten.

 

3 Ontwerp & keuzen

Verschillende aspecten worden hier uitgewerkt zoals het ontwerp, de (doorgerekende) bouwkundige maartregelen, materialen, installaties, mogelijke apparatuur, materialen en leveranciers. Hierna kunnen offertes aangevraagd worden. Uiteindelijk moeten er keuzes gemaakt worden. Eventueel wordt hier ook een uitvoeringsplan verder uitgewerkt. Hierin staat een gedetailleerde omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, inclusief planning, aanvraag subsidies & vergunningen.

 

4 Uitvoering

De verantwoordelijkheid van de uitvoering kan door een van de partners van Energiecentrum worden aangenomen. Ook kan de opdracht worden gesplitst per onderdeel naar de leverende bedrijven. Daarnaast is het mogelijk om voor een deel zelf bepaalde activiteiten uit te voeren. In veel  gevallen is het raadzaam hierbij een bouwbegeleider in te huren.

 

5 Nazorg

Wij controleren het bij u opgeleverde werk. Uiteraard zijn daarnaast de bij de verschillende maatregelen gebruikelijke garanties van toepassing. Steekproefsgewijs wordt ons werk gecontroleerd door een keuringsbureau. Daarnaast zijn wij als lokale professionals altijd dichtbij en aanspreekbaar.